A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tục công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

1.   MỤC ĐÍCH             Quy trình quy định trình tự công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu đảm bảo công khai minh bạch thủ tục hành chính; kiểm soát chặt chẽ các bước thực hiện PHẠM VI             Áp dụng đối với thủ tục: công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu             Cán bộ / công chức thuộc  phòng Giáo dục và đào tạo, VP UBND chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này 2.   TÀI LIỆU VIỆN DẪN -         Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 -         Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8 3.   ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT -         VP:                            Văn phòng -         UBND:                     Ủy ban nhân dân -         TTHC:                      Thủ tục hành chính -         TN&TKQ:              Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả -         GD&ĐT:                 Phòng giáo dục và đào tạo       4.          NỘI DUNG QUY TRÌNH 5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính   Không 5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao   1- Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định, có xác nhận của UBND cấp xã; 01      2- Văn bản của nhà trường đề nghị phòng giáo dục và đào tạo kiểm tra, công nhận. 01 01 5.3 Số lượng hồ sơ   01 (bộ) 5.4 Thời gian xử lý   40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả    Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện 5.6 Lệ phí   Không 5.7 Quy trình xử lý công việc TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả B1 Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận hẹn ngày. - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ và chuẩn bị lại hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 1 ngày Thành phần hồ sơ theo mục 5.2 Giấy biên nhận B2 Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ Lãnh đạophòng   B3 Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định kết quả kiểm tra của trường tiểu học và UBND cấp xã. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu nhà trường và UBND cấp xã bổ sung hồ sơ cho hợp lệ Lãnh đạo phòng Đoàn kiểm tra 10 ngày   B4 Soạn thảo mẫu tờ trình , dự thảo quyết định hành chính Chuyên viên phòng 9 ngày   B5 Xem xét mẫu tờ trình nếu đảm bảo thì ký tờ trình và ký nháy mẫu quyết định hành chính trình UBND huyện Lãnh đạophòng Tờ trình Biên bản kiểm tra B6 Kiểm tra nội dung tờ trình, dự thảo Quyết định hành chính: - Nếu đồng ý: ký vào văn bản liên quan - Nếu không đồng ý:  chuyển lại lãnh đạo phòng xử lý. Lãnh đạo UBND 19 ngày Quyết định hành chính   B6 Tiếp nhận kết quả và vào sổ In và phát hành văn bản và chuyển kết quả về bộ phận một cửa Bộ phận TN&TKQ Bộ phận văn thư 1 ngày   B7 Trả lại kết quả cho công dân Bộ phận TN&TKQ Sổ theo dõi TN&TKQ 5.8 Cơ sở pháp lý   - Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia               6. BIỂU MẪU TT Tên Biểu mẫu 1.       Giấy biên nhận hồ sơ 2.       Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính 3.       Các biểu mẫu khác 7. HỒ SƠ LƯU: Bao gồm các thành phần sau TT Hồ sơ lưu 1.       Thành phần hồ sơ theo mục 5.2 2.       Giấy biên nhận 3.       Quyết định hành chính 4.       Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả xử lý công việc 5.       Các biểu mẫu khác Hồ sơ được lưu tại Phòng GD&ĐT, thời gian lưu 03 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng trước : 53